Mia är född 1964 och uppvuxen i Malmö. Hon har skrivit
tre böcker om sitt liv som djurkommunikatör: Lyssna när
djuren talar och Föra djurens talan samt senaste boken;
Lär dig ta emot djurens budskap.
Mia Mattsson-Mercer har en exceptionell gåva: hon kan
kommunicera med djur. Intuitivt fångar hon upp känslor,
sinnestillstånd och bilder från djuren och förmedlar deras
tankar till oss människor.
I Lär dig att ta emot djurens budskap delar Mia med sig
av sina speciella kunskaper till läsaren och lär ut de
metoder hon själv använder i sitt arbete. Hon berättar
om bakgrunden till sitt engagemang och om de
händelser som har bidragit till att hon har utvecklat sin
unika förmåga. Vi får en inblick i ett mycket fascinerande
liv, präglat av en ständig och stark kärlek till alla djur.
Mia with daughters and one of her dog.
Lär dig att ta emot djurens budskap är i stor utsträckning
också en handbok i personlig utveckling – för att få
förmågan att kommunicera med djuren omkring oss
måste vi först nå en djupare kunskap om oss själva.
Mia Mattsson-Mercer har varit yrkesverksam som
djurkommunikatör i 10 år. Hon drev tidigare egen praktik
i Stockholm och har klienter på många olika håll runtom
i Sverige. Hennes engagemang för att hjälpa djuren har
också fört henne ut i världen. Hon har framför allt jobbat
i USA och Europa – i Tyskland, Bosnien Herzegovina,
Schweiz, Bulgarien, Frankrike och Irland –, men hon har
också blivit inbjuden till kungahuset i Bahrain i
Mellanöstern för att besöka drottningens arabhästar.
Mia har behandlat djur av alla de slag, bland annat
tävlingshästar, arméhundar, polishundar, apor, papegojor,
zebror, en björn och en sköldpadda. Bland hennes
klienter återfinns djurparker, olympiska ryttare,
veterinärer och till och med det svenska kungahuset.
En djurkommunikation är ingen siarkonsultation,
poängterar Mia, det är en helt vanlig samtalskonsultation.
Under sina konsultationer möter Mia först djuret i en
cirka trettio minuter lång session. Därefter följer ett
längre samtal med ägaren under vilket Mia går igenom
de budskap hon har tagit emot. Mia sprider också sin
kunskap genom att utbilda elever inom ämnet
djurkommunikation.
Efter tre ar i USA flyttade Mia med dotter 2007 till södra
Italien. Dar föddes hennes son Max. 2011 flyttade de till
södra Tyskland nara Black Forrest dar de nu bor tillsammans
med 15 hundar och två ödlor.
Mia skriver sedan december 2010 krönikor for tidningen
Narawebsite 
http://www.tidningennara.se/Kronikor1/Mia-Mattsson-Mercer/ 
med sin signum ”That’s Amore!”
Mia intresserar sig särskilt för djur som lider nöd eller
uppfattas som problematiska. År 2000 grundade hon
stiftelsen Djur utan gränser, Animals Without Limits
(www.animalswithoutlimits.com)som har som mål att hjälpa
krigsskadade djur runtom i världen..